Palowanie CFA

Firma PBHT Edmund Leś od wielu lat korzystała z usług firm zewnętrznych w zakresie wykonywania pali CFA o średnicach 400/600mm. W tym roku z wykorzystaniem środków unijnych w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” współfinansowanego z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” została zakupiona wiertnico-palownica na podwoziu gąsienicowym OKM800. Umożliwia nam to poszerzenie profilu działalności firmy, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców usług w tym zakresie. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy w zakresie usług palowania w technologii CFA 400/600mm.

W ramach usługi oferujemy

  • pomoc w obsłudze geodezyjnej inwestycji (wyznaczanie umiejscowienia pali)
  • pomoc w zakresie projektowania pali (obliczenia wytrzymałościowe)
  • wykonanie zgodnie z projektem pali w technologii CFA (400/600mm) do 12 metrów głębokości
  • wysoka mobilność połączona z relatywnie niewielkimi rozmiarami urządzenia pozwala na operowanie w trudnym terenie bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na wzmocnienie podłoża na placu budowy
  • wysoka wydajność (w zależności od warunków geologicznych) do 12 pali/dzień
  • konkurencyjną cenę wynikającą z niskich kosztów mobilizacji sprzętu (brak konieczności organizowania transportu ponadgabarytowego)
  • posiadamy zestaw zdolny do transportu urządzenia na terenie całego kraju
  • gwarantujemy wysoką jakość usług wykonanych przez wysoko wykwalifikowanych operatorów
  • pomoc w przeprowadzeniu koniecznych badań wytrzymałościowych pala po zakończeniu projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”